Cytat z Wikipedii o e-handlu

tworzenie sklepów prestashop tworzenie sklepów prestashop
Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP.

Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sieci lub poza nią.

.