montaż paneli słonecznych piła

Fotowoltaika , krótka definicja z Wikipedii

montaż paneli słonecznych piła
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Źródło: http.