Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła

ogrzewanie na olej przepracowany
Pompa ciepła Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umoogrzewanie na olej przepracowany .